Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Cosma Cannabis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

Zarząd Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000559284, NIP: 9522137211; REGON: 361597490, o kapitale zakładowym w wysokości …

Vabun S.A. podpisał Term Sheet dot. połączenia z Cosma Cannabis Sp. z o.o.

Vabun S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała Term Sheet z Cosma Cannabis Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu spółek. Cosma Cannabis działa na rynku konopnym i zajmuje się dystrybucją produktów farmaceutycznych, suplementów diety oraz medycznej marihuany. Vabun S.A. podpisała porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z Cosma …

Vabun S.A. ma list intencyjny w sprawie połączenia z Cosma Cannabis Sp. z o.o.

Vabun S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zawarła list intencyjny z Cosma Cannabis Sp. z o.o. dot. połączenia obu spółek. Cosma Cannabis działa na rynku konopnych produktów farmaceutycznych, suplementów oraz medycznej marihuany. Vabun S.A. podpisała z Cosma Cannabis Sp. z o.o. list intencyjny, zgodnie z którym spółki rozpoczęły negocjacje w …

Vabun S.A. podpisał list intencyjny z Yellow Boson S.A. dot. połączenia spółek

Vabun S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała list intencyjny z Yellow Boson S.A. w sprawie połączenia obu spółek. Yellow Boson S.A. prowadzi działalność w branży OZE w Polsce oraz w Hiszpanii. Vabun S.A. zawarła z Yellow Boson S.A. list intencyjny, na podstawie którego rozpoczęte zostały negocjacje w sprawie połączenia …