Kalendarium

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku – 15 lutego 2021 r.
– raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 17 maja 2021 r.
– raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 16 sierpnia 2021 r.
– raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 r.
– jednostkowy raport roczny za 2020 rok obrotowy – 31 maja 2021 r.