Kalendarium

W 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport roczny za 2022 rok – w dniu 03.03.2023 roku,
• raport za I kwartał 2023 roku – w dniu 12.05.2023 roku,
• raport za II kwartał 2023 roku – w dniu 11.08.2023 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku – w dniu 11.11.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.