O Spółce

Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 28 czerwca 2018 roku. Po jej przejęciu przez nowych inwestorów Spółka zmieniła w 2021 roku nazwę na Cosma Group S.A. i przeniosła siedzibę z Lublina do Krakowa. W grudniu 2021 roku dokonano sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Spółki, obejmującej jej dotychczasową działalność w zakresie produkcji i sprzedaży perfum oraz kosmetyków pod marką Vabun. W skład ZCP weszły m.in. prawa własności do nazwy i marki Vabun, prawa własności do strony internetowej i domen internetowych, projekty graficzne i wykrojniki opakowań perfum, a także komponenty perfum.