Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku Cosma Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 9:00. Zgromadzenie odbędzie się: w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A, wejście D. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

COS Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ -2023-06-29.pdf

COS Projekty uchwał ZWZ -2023-06-29.pdf

COS Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ -2023-06-29.pdf

COS Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ -2023-06-29.pdf

COS Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ -2023-06-29.pdf

COS Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ -2023-06-29.pdf

====

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2023 roku Cosma Group Spółka Akcyjna

Zarząd Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 stycznia 2023 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, pod adresem: ul. Grzegórzecka 67d lok. 105, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

03_COS_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2023_.pdf

03b_COS_Projekty uchwal NWZ_.pdf

01b_Cosma_Group_sprawozdanie_zarzadu_uzasadniajace_polaczenie_sig.pdf

03f_COS_zmiana_statutu_spolki.pdf

03a_COS_Informacja o liczbie akcji i glosow na NWZ_.pdf

03c_COS_Formularz do glosowania wraz z instrukcja NWZ_.pdf

03d_COS_Pelnomocnictwo osoba fizyczna NWZ_.pdf

03e_COS_Pelnomocnictwo osoba prawna NWZ_.pdf

====

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku Cosma Group Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

COS Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ za 2021 r.pdf

COS Projekty uchwał ZWZ za 2021 r.pdf

COS_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik_ZWZ_2021 r.pdf

COS Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ za 2021.pdf

COS Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ za 2021 r.pdf

COS Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ za 2021 r.pdf

====

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r. Vabun Spółka Akcyjna (PLVBN0000015)

 

Zarząd Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 14:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

VAB_Ogloszenie_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Ogolna_Liczba_Akcji_Glosow_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Pelnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Pelnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf