Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r. Vabun Spółka Akcyjna (PLVBN0000015)

 

Zarząd Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 14:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

VAB_Ogloszenie_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Ogolna_Liczba_Akcji_Glosow_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Pelnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Pelnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf