Walne Zgromadzenia

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 maja 2022 roku Cosma Group Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 maja 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie pod adresem przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

COS Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ za 2021 r.pdf

COS Projekty uchwał ZWZ za 2021 r.pdf

COS_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik_ZWZ_2021 r.pdf

COS Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ za 2021.pdf

COS Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ za 2021 r.pdf

COS Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ za 2021 r.pdf

====

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r. Vabun Spółka Akcyjna (PLVBN0000015)

 

Zarząd Vabun S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 r. na godz. 14:30. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Załączniki:

VAB_Ogloszenie_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Ogolna_Liczba_Akcji_Glosow_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Formularz_Glosowania_Pelnomocnik_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Pelnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf

VAB_Pelnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf