Władze Spółki

Zarząd

Łukasz Górski – Prezes Zarządu Spółki (Formularz)

 

Rada Nadzorcza

Natalia Górska – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)

Przemysław Lahuta – Członek Rady Nadzorczej (Formularz)